Counseling

Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van het zelfoplossend vermogen van de cliënt. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden, meer bij de cliënt passen, en zodoende ook beter eigen gemaakt worden. Natuurlijk worden er wel eens aanwijzingen gegeven, wanneer de counselor merkt dat een cliënt vast is gelopen. Daarnaast kijkt de counselor ook meer naar binnen. Zo worden ook gevoelens, gedachtes en gedrag verkend omdat het voor de cliënt belangrijk is om deze op en zelfde lijn te krijgen.

Coaching wordt gebruikt om cliënten in beweging richting het eerder vastgestelde doel te krijgen. De combinatie van counseling en coaching is ideaal, omdat tijdens het counselproces, juist dit doel, helder wordt gemaakt. Omdat dit nogal actiegericht is, zitten aan coaching vaak meer opdrachten en oefeningen vast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             © copyright